| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Maakoor (mandriline ja ookeaniline maakoor)

Page history last edited by PBworks 14 years, 10 months ago

 

Maakoor

 

Maakoor on Maa tahke pindmine kest, litosfääri ülemine osa, mis koosneb põhiliselt ränirikkaist kivimeist. Maakoore alumiseks piiriks on moho, millel seismiliste lainete kiirus hüppeliselt muutub. Maakoore all on vahevöö ning poolel teel  Maa keskmesse algab Maa tuum. Eristatakse ookeanilist, mandrilist ja üleminekulist maakoort. Ookeaniline maakoor moodustab 54%, mandriline maakoor 40% ning üleminekuline maakoor 6% maakoore kogupindalast. Ruumalaliselt moodustab ookeaniline maakoor 17%, mandriline maakoor 77% ning üleminekuline maakoor 6% maakoore koguruumalast.

Mandriline maakoor ehk kontinentaalne maakoor on mandrite ja mandrilavade alune maakooretüüp. Sellest järeldub, et mandriline maakoor on ookeanilisest maakoorest tunduvalt paksem. Suuremat osa maakoorest on raske ligipääsetavuse tõttu keeruline uurida. Kõige paremad on teadmised mõistagi mandrilise maakoore ülaosast. Teadmised ookeanilise maakoore ehitusest pärinevad peamiselt ofioliitide uurimisest, mis on endised ookeanilise maakoore fragmendid, mis tektooniliste jõudude toimel mandrilise maakoore peale on lükatud. Maakoore struktuuri ning vertikaalseid üleminekuid kaardistatakse peamiselt seismiliste lainete levikupildi alusel.

Ookeaniline maakoor moodustab maailmamere põhja ning koosneb magma tardumisel tekkinud kivimitest, millel lasuvad süvamere setted.

 

 

 

 

 

                                  Maakoore kivimiline koostis

 

 

 

Eristamine: Erinevalt ookeanilisest maakoorest, mille vanus ei ületa kusagil 200 miljonit aastat, on mandriline maakoor väga vana. Vanus võib ulatuda isegi kuni nelja miljardi aastani. Mandriline maakoor on kergem st. tihedus on väiksem kui ookeanilisel maakoorel, mis takistab tema vahevöösse tagasi sukeldumist. Seetõttu on mandrilise maakoore osatähtsus läbi Maa ajaloo tõusnud, ookeanilise koore osatähtsus aga langenud. Sellele vaatamata moodustab mandriline maakoor vaid 40% kogu maakoorest. Ookeanilise maakoore paksus on mandrilise koore paksusest palju väiksem, keskmiselt 5...7 km. Mandrilise maakoore paksus on 25 kuni 70 km, keskmine umbes 40 km, mis on tüüpiline settelavadele ehk platvormidele. Oluliselt paksem on maakoor mäestike piires.

 

 

 

                     Maakoore paksus (km)

 

 

 

Kasutatud materjalid:

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Maakoor

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Ookeaniline_maakoor

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Mandriline_maakoor

 

http://www.tyrimg.tyri.ee/media/geograafia/loodus2_2005-1.pdf

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.