| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tsunami

Page history last edited by PBworks 14 years, 10 months ago

                                                  Tsunami

 

Sõna “tsunami” tuleneb jaapanikeelsetest sõnadest “tsu” ja “nami”, mis tähendavad vastavalt sadamat ja lainet.

Tsunami on hiidlaine, mis on tavaliselt põhjustatud veealuse maavärina poolt. See võib tekkida ka maalihke, vulkaanipurske, asteroidide või mereäärsete kaljude varingute tõttu. Hiidlained jõuavad randa ja tekitavad suuri purustusi.Tsunami lainepikkused on vahemikus kümnetest kuni tuhandete kilomeetriteni ( võrduseks: Läänemere lainepikkus on 25 meetrit). Ava-ookeanil on tsunami-laine kõrgus vaid poole meetri ringis, kuid selle kõrgus kasvab rannale lähenedes. Rannalähedastel merepõhja nihetel moodustuvad 15-40 meetri kõrgused tsunamid.

 

Tsunami laieneb tavalisel ringikujuliselt. Laine kiirus oleneb mere sügavusest - avamerel võib tsunami kiirus olla lausa 700 km/h. Madalasse vette jõudes laine kiirus väheneb, kuid kõrgus suureneb, sest vees surutakse veemassid kokku.

 

Tsunami teke

 

1) Veealune maavärin

2) Merepõhi murdub äkiliselt kohas, kus tektooniline lava hakkab vähehaaval vajuma  (subduction zone)

3) Merepõhi murdub äkiliselt ja lükkab osad veealad üles, teised samal ajal alla (pildil merepõhja murdumine)

4) Lained tungivad väljapoole,  algab tsunami

5) Lained on üksteisest eemal ja hakkavad lähenema

6) Madalamasse vette jõudes lainete kõrgus kasvab  

7) Lained jõuavad rannikule  ja tekitavad suuri purustusi

 

 

 

 

 Näiteid. 2004. aasta 26. detsembril toimus Sumatra saare (Lääne-Indoneesia, pildil) lähedal hiiglaslik maavärin magnituudiga 9,2 Richteri skaalal, mille põhjustas Austraalia laama äkiline liikumine Euraasia laama suhtes. Maavärin põhjustas hiiglasliku tsunami, mis nõudis umbes 150  tuhande inimese elu India ookeani rannikupiirkondades.Järgnevatel päevadel toimusid mitmed järeltõuked, mis aga tsunamit ei tekitanud.

 

 

 

Ülevaade Sumatra tsunamist

 

Tsunami Sumatras

 

 

 

Kõige enam kannatavad tsunamide tõttu Jaapani saarte elanikud.

(Pildil satelliitfoto Jaapani saarestikust). Näiteks 2005. aasta tsunami tagajärjel hukkus Jaapanis 230 000 inimest. 

 

Väga harukordne juhtum toimus aga 1904. aastal, kui Mehhiko lahest kandis tsunami ühe saare sügavusse Inglise kaubalaeva. Aurik jäi maismaale seniks, kuni järgmine tsunami 1916. aastal jälle tagasi merre kandis. Laev oli korras ja hakkas uuesti merd sõitma.

 

 

 

Kasutatud materjal

 

1. Pildid   

http://majorhitwaves.files.wordpress.com/2008/08/tsunami-hits-sumatra.jpg  

http://et.wikipedia.org/wiki/Jaapani_saared

2. Internetiallikad

http://www.pbs.org/wnet/savageearth/animations/tsunami/main.html

http://www.miksike.ee

http://www.geo.ut.ee/kooligeo/index.html

http://www.nytimes.com/packages/khtml/2004/12/26/international/20041227_QUAKE_FEATURE.html

http://www.pbs.org/wnet/savageearth/animations/index.html

 

 

3. Kirjandus

Üldmaateaduse õpik ptk. 3. lk 56

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.